top of page
ידיים מקלידות על מחשב

הקורסים שלנו

בחר/י קורס:

קורסים_קטן.jpg

קורס ניהול מוצר

הכשרת מנהלי מוצר עם התמחות ב - Cyber ,Data ו- AI

אוניברסיטת בר-אילן

5.6.24

אפשרות ללמידה מרחוק | כל השיעורים בכיתה מוקלטים וזמינים לצפייה בכל שעה

קורסים_קטן.jpg

קורס סייבר CND ואדריכלי ענן

הכשרת מומחי סייבר וענן - התמחות בפתרונות תקשורת, הגנה וטכנולוגיות ענן

אוניברסיטת בר-אילן

18.6.24

אפשרות ללמידה מרחוק | כל השיעורים בכיתה מוקלטים וזמינים לצפייה בכל שעה

קורסים_קטן.jpg

קורס FinOps Specialist

הכשרת בעלי השכלה פיננסית לתחום הענן, תוך שליטה בעלויות, יעול וניצול השימוש

אוניברסיטת בר-אילן

9.7.24

אפשרות ללמידה מרחוק | כל השיעורים בכיתה מוקלטים וזמינים לצפייה בכל שעה

קורסים_קטן.jpg

קורס ISC2 CISSP

קורס רשמי להכנה למעבר בחינת ההסמכה היוקרתית של ISC2 בתחום הסייבר

אוניברסיטת בר-אילן

21.7.24

אפשרות ללמידה מרחוק | כל השיעורים בכיתה מוקלטים וזמינים לצפייה בכל שעה

קורסים_קטן.jpg

קורס BI ומומחי FinOps

הכשרה לבעלי רקע כלכלי/עסקי בהפקת תובנות עסקיות מבסיסי נתונים

אוניברסיטת בר-אילן

3.9.24

אפשרות ללמידה מרחוק | כל השיעורים בכיתה מוקלטים וזמינים לצפייה בכל שעה

קורסים_קטן.jpg

קורס אבטחת מידע וסייבר | קורס CISO

הקורס היחיד בישראל המשלב ניהול סייבר והגנה על הפרטיות בחברה

אוניברסיטת בר-אילן

9.6.24

אפשרות ללמידה מרחוק | כל השיעורים בכיתה מוקלטים וזמינים לצפייה בכל שעה

קורסים_קטן.jpg

קורס DPO

הכשרה מקיפה בנושאי הפרטיות והאכיפה בישראל, באירופה ובארה"ב.

אוניברסיטת בר-אילן

19.6.24

אפשרות ללמידה מרחוק | כל השיעורים בכיתה מוקלטים וזמינים לצפייה בכל שעה

קורסים_קטן.jpg

קורס AWS Solutions Architect

שדרוג קריירה בהייטק והסמכה בכירה בטכנולוגיות ענן

אוניברסיטת בר-אילן

19.7.24

אפשרות ללמידה מרחוק | כל השיעורים בכיתה מוקלטים וזמינים לצפייה בכל שעה

קורסים_קטן.jpg

קורס CC - Certified in Cybersecurity

קורס רקע והרחבת אופקים בעולמות הסייבר

אוניברסיטת בר-אילן

21.7.24

אפשרות ללמידה מרחוק | כל השיעורים בכיתה מוקלטים וזמינים לצפייה בכל שעה

קורסים_קטן.jpg

קורס Fortinet NSE4

קורס הכשרה למעבר בחינת ההסמכה NSE4 של היצרן

אוניברסיטת בר-אילן

20.9.24

אפשרות ללמידה מרחוק | כל השיעורים בכיתה מוקלטים וזמינים לצפייה בכל שעה

קורסים_קטן.jpg

קורס CCSA

קורס הכשרה למעבר בחינת ההסמכה CCSA של היצרן

אוניברסיטת בר-אילן

10.6.24

אפשרות ללמידה מרחוק | כל השיעורים בכיתה מוקלטים וזמינים לצפייה בכל שעה

קורסים_קטן.jpg

קורס DevOps

הקורס המקיף היחיד בישראל שהכניס את היבטי ה Security לתחום ה DevOps

אוניברסיטת בר-אילן

24.6.24

אפשרות ללמידה מרחוק | כל השיעורים בכיתה מוקלטים וזמינים לצפייה בכל שעה

קורסים_קטן.jpg

קורס Cisco CCNA

קורס הכשרה למעבר בחינת ההסמכה CCNA של היצרן

אוניברסיטת בר-אילן

19.7.24

אפשרות ללמידה מרחוק | כל השיעורים בכיתה מוקלטים וזמינים לצפייה בכל שעה

קורסים_קטן.jpg

קורס AWS Practitioner

קורס מבוא לטכנולוגיות AWS הכולל הכנה להסמכה הבינ"ל הראשונה של היצרן

אוניברסיטת בר-אילן

27.8.24

אפשרות ללמידה מרחוק | כל השיעורים בכיתה מוקלטים וזמינים לצפייה בכל שעה

קורסים_קטן.jpg

קורס Data Science

הקורס המקיף להכשרת מדעני נתונים בישראל ומועבר ע"י טובי המרצים בתחום

אוניברסיטת בר-אילן

29.9.24

אפשרות ללמידה מרחוק | כל השיעורים בכיתה מוקלטים וזמינים לצפייה בכל שעה

bottom of page