top of page
Vector Smart Object.png
תמונת רקע שותפים.jpg

 

ביה"ס להייטק וסייבר של אוניברסיטת בר-אילן הוא האקדמיה הרשמית היחידה בארץ של ארגון ISC2 ובין הגדולות בכל אסיה. ארגון ISC2 הוא ארגון גג של אנשי אבטחת סייבר מכל העולם, המעניק את ההסמכות הבכירות ביותר בתחום.
 

כחלק משיתוף הפעולה עם ארגון ISC2, אתם מרוויחים:

  • נרכשים עבור הסטודנטים חומרי לימוד מקוריים מטעם ארגון ISC2.

  • המרצים שלנו מוסמכים מטעם ארגון ISC2.

  • הבוגרים שלנו הופכים לחלק מחברי ה- chapter הישראלי של ארגון ISC2.

ISC2.png
bottom of page