top of page
Vector Smart Object.png
תמונת רקע שותפים.jpg

 

ביה"ס להייטק וסייבר של אוניברסיטת בר-אילן הוא האקדמיה הרשמית הגדולה בארץ של חברת AWS. 
 

כחלק משיתוף הפעולה עם חברת AWS, אתם מרוויחים:

  • לסטודנטים נפתחים חשבונות
    ב- AWS.

  • המרצים שלנו מוסמכים מטעם חברת AWS וחומרי הלימוד מקוריים בלבד.

  •  עם השלמת המשימות באתר AWS, ניתנים לסטודנטים ואוצ'רים עם הנחה למעבר בחינות ההסמכה הבינלאומיות.

  • כהמשך התפתחות מקצועי, ניתן להרשם בהמשך לקורסים נוספים של חברת AWS, או לקורס מנהלי אבטחת מידע CISO של ביה"ס להייטק וסייבר.

AWS מעודכן.jpg
bottom of page